Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

IMAGE ปศุสัตว์อำเภอพบพระ ตรวจติดตาม โครงการ 9101
วันพุธ, 20 กันยายน 2560
วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 10.00น. นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ พร้อมด้วย เกษตรอำเภอ สัสดีอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ และพัฒนาการอำเภอ บก ควบคุม ฉก ร 14 ออกตรวจติดตาม “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี... Read More...
IMAGE ปศุสัตว์อำเภอสามเงาลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้เลี้ยงสัตว์นัดหมายประชุมที่ศูนย์ศพก.
วันพุธ, 20 กันยายน 2560
 วันที่ 18-19 กันยายน ปศุสัตว์อำเภอสามเงา.  มอบหมายให้ นายราชพฤกษ์ สามคำ จพง.สัตวบาลปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอสามเงาและนัดหมายประชุมที่ศูนย์ศพก.สามเงา และศาลาประชาคมตำบลวังจันทร์ หมู่ที่ 2... Read More...
IMAGE ออกตรวจเยี่ยม และแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับ การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและการป้องกันโรค โครงการ 9101 ตามรอยพ่อ
วันพฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2560
วันที่ 9 สิงหาคม 2560สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตากได้ออกตรวจเยี่ยม และแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับ การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและการป้องกันโรค โครงการ 9101 ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน ของชุมชนตำบลวังหิน อ.เมืองนอก จ.ตาก    ... Read More...
IMAGE โครงการยยกระดับมาตรฐารการเลี้ยงสัตว์ปีก(ปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีก) ปี 2560
วันพฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2560
   วันที่ 8 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และด่านกักกันสัตว์ตาก ขอรับซื้อไก่ออกจากพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยยกระดับมาตรฐารการเลี้ยงสัตว์ปีก(ปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีก) ปี 2560... Read More...
IMAGE กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกรที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
วันพฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2560
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกรที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก          Read More...
IMAGE ร่วมซ้อมแผนโรคไข้หวัดนก ชายแดนคู่ขนานไทย - เมียนมาร์ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
วันพฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2560
วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ตาก ปศุสัตว์จังหวัดตาก และโรงพยาบาลอำเภอท่าสองยาง ร่วมซ้อมแผนโรคไข้หวัดนก ชายแดนคู่ขนานไทย - เมียนมาร์ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก           Read More...
IMAGE โครงการยยกระดับมาตรฐารการเลี้ยงสัตว์ปีก(ปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีก) ปี 2560
วันศุกร์, 04 สิงหาคม 2560
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้าขอรับซื้อไก่ออกจากพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยยกระดับมาตรฐารการเลี้ยงสัตว์ปีก(ปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีก) ปี 2560 ม.1 บ้านทุ่งกง ต.ประดาง ม.6 บ้านใหม่พรสวรรค์... Read More...
IMAGE จัดงานรดน้ำดำหัวปศุสัตว์จังหวัดตาก
วันจันทร์, 01 พฤษภาคม 2560
 วันที่  28 เมษายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากพร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ได้จัดงานรดน้ำดำหัวปศุสัตว์จังหวัดตาก และ ผู้สูงอายุ เพื่อขอขมาและขอพรให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในการทำงาน  ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก         Read More...
IMAGE กิจกรรมปีใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
วันพฤหัสบดี, 09 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 30 มกราคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมงานปีใหม่ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก           Read More...
IMAGE ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหา มหาราชินี
วันอังคาร, 01 กันยายน 2558
วันพุธที่ 12สิงหาคม 2558 นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วย นางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล้ากาชาดจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหากิจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้แทนองค์กรเอกชน และกลุ่มพลังมวลชนชาวจังหวัดตากทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ณ อาคารกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก                    Read More...
IMAGE ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2558
วันจันทร์, 30 มีนาคม 2558
วันที่ 25 มีนาคม 255ค สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ได้ร่วมกันประชุมประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เพื่อนำเสนอวาระการประชุม ขอแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ       Read More...
IMAGE ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน
วันอังคาร, 25 พฤศจิกายน 2557
วันที่ 24 ตุลาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ได้ร่วมกันประชุมประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เพื่อนำเสนอวาระการประชุม ขอแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ          Read More...
IMAGE ประชุมประจำเดือน ตุลาคม
วันพุธ, 29 ตุลาคม 2557
วันที่ 28 ตุลาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ได้ร่วมกันประชุมประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เพื่อนำเสนอวาระการประชุม ขอแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ             Read More...
IMAGE ประชุมประจำเดือน กันยายน
วันพุธ, 24 กันยายน 2557
วันที่ 24 กันยายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ได้ร่วมกันประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เพื่อนำเสนอวาระการประชุม ขอแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ                  Read More...
IMAGE วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก
วันพุธ, 14 กันยายน 2559
               วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก  ... Read More...
เอกสารเผยแพร่/องค์ความรู้

tak1

tak

รู้จักกับ EBOLA

IDP

ปฎิทินกิจกรรม

September 2017
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

สถิติผู้เข้าชม

777151
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
104
765
1501
770622
18348
19891
777151

Your IP: 103.55.140.126
Server Time: 2017-09-26 03:34:37
พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
เลขที่ 72 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ 0-5551-1352 โทรสาร 0-5551-1352 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.