Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

IMAGE โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
Monday, 26 June 2017
 วันที่ 20-22 มิถุนายน พ.ศ.2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก โดยกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์ ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2560 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม... Read More...
IMAGE ตรวจโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้าตัว Q
Wednesday, 21 June 2017
 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นายจำรัส เข่งวา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้าตัว Q ร่วมกับคณะกรรมการจังหวัด ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   Read More...
IMAGE ออกตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
Monday, 19 June 2017
  วันนี้ 15 มิ ย 60 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ออกตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก                   Read More...
IMAGE ปศุสัตว์จังหวัดตากได้ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่
Monday, 19 June 2017
  วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปศุสัตว์จังหวัดตากได้ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน บ้านเกาะลาน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เพื่อบริการความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ และฉีดวัคซีน ให้แจกเวชภัณฑ์... Read More...
IMAGE อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมดูงานเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน กลุ่มสหกรณ์ขุนโคจังหวัดตาก
Tuesday, 06 June 2017
   วันที่ 2 มิถุนายน 2560 อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมดูงานเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน กลุ่มสหกรณ์ขุนโคจังหวัดตาก               Read More...
IMAGE ฉีดวัคซีนพิษสุนัขให้กับสุนัข-แมว และสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า
Tuesday, 06 June 2017
    วันที่ 2 มิ.ย. 60 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ได้ประสานกองสาธารณสุขอบต.แม่หละได้ ดำเนินการเข้าฉีดวัคซีนพิษสุนัขให้กับสุนัข-แมว และสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อควบคุมในพื้นที่ม.9 และหมู่3  ต.แม่หล่ะ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก              Read More...
IMAGE การประชุมสัมนาผู้บริหารกรมปศุสัตว์ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2
Friday, 02 June 2017
    การประชุมสัมนาผู้บริหารกรมปศุสัตว์ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2ระหว่างวันที่  1 - 3  มิถุนายน  2560  ณ โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท  จังหวัดตาก โดยมี  นายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์... Read More...
IMAGE จัดงานรดน้ำดำหัวปศุสัตว์จังหวัดตาก
Monday, 01 May 2017
 วันที่  28 เมษายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากพร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ได้จัดงานรดน้ำดำหัวปศุสัตว์จังหวัดตาก และ ผู้สูงอายุ เพื่อขอขมาและขอพรให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในการทำงาน  ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก         Read More...
IMAGE กิจกรรมปีใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
Thursday, 09 February 2017
วันที่ 30 มกราคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมงานปีใหม่ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก           Read More...
IMAGE ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหา มหาราชินี
Tuesday, 01 September 2015
วันพุธที่ 12สิงหาคม 2558 นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วย นางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล้ากาชาดจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหากิจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้แทนองค์กรเอกชน และกลุ่มพลังมวลชนชาวจังหวัดตากทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ณ อาคารกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก                    Read More...
IMAGE ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2558
Monday, 30 March 2015
วันที่ 25 มีนาคม 255ค สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ได้ร่วมกันประชุมประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เพื่อนำเสนอวาระการประชุม ขอแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ       Read More...
IMAGE ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน
Tuesday, 25 November 2014
วันที่ 24 ตุลาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ได้ร่วมกันประชุมประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เพื่อนำเสนอวาระการประชุม ขอแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ          Read More...
IMAGE ประชุมประจำเดือน ตุลาคม
Wednesday, 29 October 2014
วันที่ 28 ตุลาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ได้ร่วมกันประชุมประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เพื่อนำเสนอวาระการประชุม ขอแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ             Read More...
IMAGE ประชุมประจำเดือน กันยายน
Wednesday, 24 September 2014
วันที่ 24 กันยายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ได้ร่วมกันประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เพื่อนำเสนอวาระการประชุม ขอแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ                  Read More...
IMAGE วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก
Wednesday, 14 September 2016
               วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก  ... Read More...
เอกสารเผยแพร่/องค์ความรู้

tak1

tak

รู้จักกับ EBOLA

IDP

ปฎิทินกิจกรรม

June 2017
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

สถิติผู้เข้าชม

714247
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
728
781
2311
708117
19730
20765
714247

Your IP: 103.55.140.128
Server Time: 2017-06-27 20:45:19
พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
เลขที่ 72 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ 0-5551-1352 โทรสาร 0-5551-1352 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.