Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

IMAGE คลังเสบียงสัตว์ บ้านหนองนกปีกกา ม.3 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
Friday, 24 March 2017
    คลังเสบียงสัตว์ บ้านหนองนกปีกกา ม.3 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก         Read More...
IMAGE โครงการพบปะหารือ 5 ประสาน สืบสานเกษตรกรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง อำเภอวังเจ้า จ.ตาก
Friday, 24 March 2017
  โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวังเจ้า กิจกรรม 5 ประสาน สืบสานเกษตรกรทฤษฏีใหม่ถวายในหลวง  อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  วันที่ 23 มีนาคม 2560                Read More...
IMAGE ออกตรวจประเมินโรงสัตว์ของผู้ประกอบการ
Friday, 24 March 2017
     วันนี้คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางและ สนง.ปศอ.แม่สอด ออกตรวจประเมินโรงสัตว์ของผู้ประกอบการทั้ง 2 อำเภอ เพื่อการออกใบอนุญาต(ฆจส 2) ในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์... Read More...
IMAGE โครงการพบปะหารือ 5 ประสาน สืบสานเกษตรกรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง อำเภอแม่สอด จ.ตาก
Friday, 24 March 2017
  โครงการพบปะหารือ 5 ประสาน สืบสานเกษตรกรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง ศูนย์เรียนรู้นายมานพ ทิยอด ม13 ต.แม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก           Read More...
IMAGE ออกหน่วยให้บริการประชาชนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ.วัดไทยสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด
Thursday, 23 March 2017
  วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2560  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ.วัดไทยสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก           Read More...
IMAGE ออกหน่วยผสมเทียมกระบือ ร่วมกับศูนย์ผสมเทียมพิษณุโลก อ.อุ้มผาง จ.ตาก
Wednesday, 01 March 2017
    ออกหน่วยผสมเทียมกระบือ ร่วมกับศูนย์ผสมเทียมพิษณุโลก อ.อุ้มผาง จ.ตาก             Read More...
IMAGE ตรวจประเมินโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)
Wednesday, 01 March 2017
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ตรวจประเมินโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)          Read More...
IMAGE กิจกรรมปีใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
Thursday, 09 February 2017
วันที่ 30 มกราคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมงานปีใหม่ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก           Read More...
IMAGE ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหา มหาราชินี
Tuesday, 01 September 2015
วันพุธที่ 12สิงหาคม 2558 นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วย นางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล้ากาชาดจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหากิจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้แทนองค์กรเอกชน และกลุ่มพลังมวลชนชาวจังหวัดตากทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ณ อาคารกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก                    Read More...
IMAGE ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2558
Monday, 30 March 2015
วันที่ 25 มีนาคม 255ค สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ได้ร่วมกันประชุมประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เพื่อนำเสนอวาระการประชุม ขอแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ       Read More...
IMAGE ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน
Tuesday, 25 November 2014
วันที่ 24 ตุลาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ได้ร่วมกันประชุมประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เพื่อนำเสนอวาระการประชุม ขอแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ          Read More...
IMAGE ประชุมประจำเดือน ตุลาคม
Wednesday, 29 October 2014
วันที่ 28 ตุลาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ได้ร่วมกันประชุมประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เพื่อนำเสนอวาระการประชุม ขอแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ             Read More...
IMAGE ประชุมประจำเดือน กันยายน
Wednesday, 24 September 2014
วันที่ 24 กันยายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ได้ร่วมกันประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เพื่อนำเสนอวาระการประชุม ขอแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ                  Read More...
IMAGE ซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปังบประมาณ 2557
Tuesday, 16 September 2014
  วันที่ 16 กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้ทำการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตื่นตัวและตระหนักในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ทำงาน รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ทุทกคนได้มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย             Read More...
IMAGE วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก
Wednesday, 14 September 2016
               วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก  ... Read More...
เอกสารเผยแพร่/องค์ความรู้

tak1

tak

รู้จักกับ EBOLA

IDP

ปฎิทินกิจกรรม

April 2017
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

สถิติผู้เข้าชม

672293
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
554
636
3787
663803
18419
28071
672293

Your IP: 103.55.140.126
Server Time: 2017-04-28 19:43:29
พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
เลขที่ 72 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ 0-5551-1352 โทรสาร 0-5551-1352 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.