Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

IMAGE ออกตรวจเยี่ยม และแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับ การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและการป้องกันโรค โครงการ 9101 ตามรอยพ่อ
Thursday, 10 August 2017
วันที่ 9 สิงหาคม 2560สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตากได้ออกตรวจเยี่ยม และแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับ การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและการป้องกันโรค โครงการ 9101 ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน ของชุมชนตำบลวังหิน อ.เมืองนอก จ.ตาก    ... Read More...
IMAGE โครงการยยกระดับมาตรฐารการเลี้ยงสัตว์ปีก(ปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีก) ปี 2560
Thursday, 10 August 2017
   วันที่ 8 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และด่านกักกันสัตว์ตาก ขอรับซื้อไก่ออกจากพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยยกระดับมาตรฐารการเลี้ยงสัตว์ปีก(ปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีก) ปี 2560... Read More...
IMAGE กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกรที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
Thursday, 10 August 2017
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกรที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก          Read More...
IMAGE ร่วมซ้อมแผนโรคไข้หวัดนก ชายแดนคู่ขนานไทย - เมียนมาร์ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
Thursday, 10 August 2017
วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ตาก ปศุสัตว์จังหวัดตาก และโรงพยาบาลอำเภอท่าสองยาง ร่วมซ้อมแผนโรคไข้หวัดนก ชายแดนคู่ขนานไทย - เมียนมาร์ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก           Read More...
IMAGE โครงการยยกระดับมาตรฐารการเลี้ยงสัตว์ปีก(ปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีก) ปี 2560
Friday, 04 August 2017
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้าขอรับซื้อไก่ออกจากพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยยกระดับมาตรฐารการเลี้ยงสัตว์ปีก(ปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีก) ปี 2560 ม.1 บ้านทุ่งกง ต.ประดาง ม.6 บ้านใหม่พรสวรรค์... Read More...
IMAGE สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากร่วมทำกิจกรรม 5 ส. พร้อมปลูกต้นดาวเรืองรอบสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
Friday, 04 August 2017
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากร่วมทำกิจกรรม 5 ส. พร้อมปลูกต้นดาวเรืองรอบสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก           Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนระดับจังหวัด
Tuesday, 01 August 2017
การประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนระดับจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายวสันต์ ชำนาญจุ้ย) และผู้ที่เกี่ยวข้อง... Read More...
IMAGE จัดงานรดน้ำดำหัวปศุสัตว์จังหวัดตาก
Monday, 01 May 2017
 วันที่  28 เมษายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากพร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ได้จัดงานรดน้ำดำหัวปศุสัตว์จังหวัดตาก และ ผู้สูงอายุ เพื่อขอขมาและขอพรให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในการทำงาน  ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก         Read More...
IMAGE กิจกรรมปีใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
Thursday, 09 February 2017
วันที่ 30 มกราคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมงานปีใหม่ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก           Read More...
IMAGE ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหา มหาราชินี
Tuesday, 01 September 2015
วันพุธที่ 12สิงหาคม 2558 นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วย นางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล้ากาชาดจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหากิจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้แทนองค์กรเอกชน และกลุ่มพลังมวลชนชาวจังหวัดตากทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ณ อาคารกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก                    Read More...
IMAGE ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2558
Monday, 30 March 2015
วันที่ 25 มีนาคม 255ค สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ได้ร่วมกันประชุมประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เพื่อนำเสนอวาระการประชุม ขอแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ       Read More...
IMAGE ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน
Tuesday, 25 November 2014
วันที่ 24 ตุลาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ได้ร่วมกันประชุมประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เพื่อนำเสนอวาระการประชุม ขอแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ          Read More...
IMAGE ประชุมประจำเดือน ตุลาคม
Wednesday, 29 October 2014
วันที่ 28 ตุลาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ได้ร่วมกันประชุมประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เพื่อนำเสนอวาระการประชุม ขอแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ             Read More...
IMAGE ประชุมประจำเดือน กันยายน
Wednesday, 24 September 2014
วันที่ 24 กันยายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ได้ร่วมกันประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เพื่อนำเสนอวาระการประชุม ขอแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ                  Read More...
IMAGE วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก
Wednesday, 14 September 2016
               วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก  ... Read More...
เอกสารเผยแพร่/องค์ความรู้

tak1

tak

รู้จักกับ EBOLA

IDP

ปฎิทินกิจกรรม

August 2017
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

สถิติผู้เข้าชม

750035
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
678
679
4127
741625
11123
22167
750035

Your IP: 103.55.140.126
Server Time: 2017-08-18 19:53:19
พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
เลขที่ 72 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ 0-5551-1352 โทรสาร 0-5551-1352 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.