Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

IMAGE กิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
Thursday, 28 September 2017
 วันที่ 28 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้จัดทำกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย       Read More...
IMAGE วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี ๒๕๖๐ (Word Rabies Day 2017) ณ วัดส้มเกลี้ยง ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก
Thursday, 28 September 2017
วันที่ 27 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากร่วมกับอบต.ป่ามะม่วง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า จัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี ๒๕๖๐ (Word Rabies Day... Read More...
IMAGE ออกพื้นที่พ่นน้ำยาป้องกันโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก ม.2 ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก
Thursday, 28 September 2017
 วันที่ 25 กันยายน 2560 กลุ่มสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับพนักงานไข้หวัดนก อ.เมืองตาก ออกพื้นที่พ่นน้ำยาป้องกันโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก ม.2 ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก         Read More...
IMAGE ทำหมันสุนัขและแมวจรจัด และมีเจ้าของ ในวัน พิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
Thursday, 28 September 2017
  วันที่ 21 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ด่านกักกันสัตว์ตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง... Read More...
IMAGE สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้ออกตรวจฟาร์มเลี้ยงสุกร เพื่อขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม ของกองเงินฟาร์ม
Thursday, 28 September 2017
วันที่ 21 กันยายน 2560 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้ออกตรวจฟาร์มเลี้ยงสุกร เพื่อขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม ของกองเงินฟาร์ม ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก       Read More...
IMAGE ออกตรวจติดตาม “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
Thursday, 28 September 2017
วันนี้ (20 ก.ย.60) เวลา 10.00 น.นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก พร้อมด้วย เกษตรอำเภอ สัสดีอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และท้องถิ่นอำเภอ ออกตรวจติดตาม “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ในพื้นที่ ต.ตากออก -... Read More...
IMAGE โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560
Thursday, 28 September 2017
    วันที่ 20 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระออกอบรมให้ความรู้อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่เทศบาลตำบลพบพระในเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการป้องกันโรค... Read More...
IMAGE จัดงานรดน้ำดำหัวปศุสัตว์จังหวัดตาก
Monday, 01 May 2017
 วันที่  28 เมษายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากพร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ได้จัดงานรดน้ำดำหัวปศุสัตว์จังหวัดตาก และ ผู้สูงอายุ เพื่อขอขมาและขอพรให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในการทำงาน  ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก         Read More...
IMAGE กิจกรรมปีใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
Thursday, 09 February 2017
วันที่ 30 มกราคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมงานปีใหม่ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก           Read More...
IMAGE ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหา มหาราชินี
Tuesday, 01 September 2015
วันพุธที่ 12สิงหาคม 2558 นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วย นางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล้ากาชาดจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหากิจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้แทนองค์กรเอกชน และกลุ่มพลังมวลชนชาวจังหวัดตากทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ณ อาคารกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก                    Read More...
IMAGE ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2558
Monday, 30 March 2015
วันที่ 25 มีนาคม 255ค สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ได้ร่วมกันประชุมประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เพื่อนำเสนอวาระการประชุม ขอแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ       Read More...
IMAGE ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน
Tuesday, 25 November 2014
วันที่ 24 ตุลาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ได้ร่วมกันประชุมประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เพื่อนำเสนอวาระการประชุม ขอแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ          Read More...
IMAGE ประชุมประจำเดือน ตุลาคม
Wednesday, 29 October 2014
วันที่ 28 ตุลาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ได้ร่วมกันประชุมประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เพื่อนำเสนอวาระการประชุม ขอแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ             Read More...
IMAGE ประชุมประจำเดือน กันยายน
Wednesday, 24 September 2014
วันที่ 24 กันยายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ได้ร่วมกันประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เพื่อนำเสนอวาระการประชุม ขอแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ                  Read More...
IMAGE วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก
Wednesday, 14 September 2016
               วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก  ... Read More...
เอกสารเผยแพร่/องค์ความรู้

tak1

tak

รู้จักกับ EBOLA

IDP

ปฎิทินกิจกรรม

January 2019
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

สถิติผู้เข้าชม

1132514
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
181
946
3546
1122633
12925
29541
1132514

Your IP: 103.55.140.126
Server Time: 2019-01-24 07:05:47
พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
เลขที่ 72 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ 0-5551-1352 โทรสาร 0-5551-1352 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.