Get Adobe Flash player

321  โรคของสัตว์เลี้ยงยิ่งนับวันว่ามีปัญหาที่สำคัญของการเลี้ยงสัตว์ในบ้านเรา ปัจจุบันนี้ เพราะโรคระบาดต่างๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตสัตว์และเศรษฐกิจหลายโรค ผู้เลี้ยงสัตว์จึงต้องรู้สาเหตุ อาการป้องกัน และรักษาโรคสัตว์ด้วยตนเองหรือใช้สำหรับดำเนินการในเบื้องต้น เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์

  

  

  

  

  

  

  

  

รายละเอียดโรคสัตว์ ชนิดต่างๆ

1. พันธ์โคเนื้อ รายละเอียด...

2. โรคและวัคซีน รายละเอียด...

3. โรคสัตว์  รายละเอียด...

4. โรคสัตว์ในโค  รายละเอียด...

5. โรคสัตว์ในสัตว์ปีก รายละเอียด...

6. โรคสัตว์ในสุกร   รายละเอียด...

7. โรคสัตว์ในสุนัขและแมว  รายละเอียด...

  

พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
เลขที่ 72 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ 0-5551-1352 โทรสาร 0-5551-1352 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.