8

 

สถานที่ตั้่ง

 212 หมู่ 1 ตำบลอุ้มผาง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63170

 เบอร์โทรศัพท์ 0-5556-1134   E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

เบอร์โทรศัพท์ปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง

ชื่อ - สกุล  เบอร์สำนักงาน  เบอร์โทรศัพท์
 นายจักรพันธ์  คอทอง  0-5556-1134   
 นายชฏธรณ์  สอนเจริญ  0-5556-1134 08-7196-1879