วันที่ 28 ตุลาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ได้ร่วมกันประชุมประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เพื่อนำเสนอวาระการประชุม ขอแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ

  

IMG 0080 IMG 0077

IMG 0078 IMG 0081

IMG 0079 IMG 0083

IMG 0086  IMG 0085