Get Adobe Flash player

 วันที่  28 เมษายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากพร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ได้จัดงานรดน้ำดำหัวปศุสัตว์จังหวัดตาก และ ผู้สูงอายุ เพื่อขอขมาและขอพรให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในการทำงาน  ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S  34799621 S  3825677

S  3825678 S  34799624

S  34799624 S  34799622

S  10903831 S  10903830

พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
เลขที่ 72 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ 0-5551-1352 โทรสาร 0-5551-1352 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.