Get Adobe Flash player

วันนี้ (20 ก.ย.60) เวลา 10.00 น.นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก พร้อมด้วย เกษตรอำเภอ สัสดีอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และท้องถิ่นอำเภอ ออกตรวจติดตาม “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ในพื้นที่ ต.ตากออก - โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า ม.8 บ้านสองกอง

 - โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า ม.15 บ้านใหม่สองกอง 

- โครงการส่งเสริมการเพาะกล้าดอกดาวเรืองเพื่อจำหน่าย ม.6 บ้านตลาดตรอกซอย

 โดยได้ตรวจเยี่ยม พบปะ พูดคุย และร่วมหารือ สรุปประเด็นได้ ดังนี้ 

1. การดำเนินการเป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และโปร่งใส 

2. ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับประโยชน์โดยตรงของโครงการ ในเรื่องของการมีรายได้เพิ่มขึ้น

S  144343105

S  144343095 S  144343100

S  144343102 S  144343104

 

พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
เลขที่ 72 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ 0-5551-1352 โทรสาร 0-5551-1352 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.