206583

  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่งส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์ส่งมอบแผ่นยางพาราในโครงการแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านท่าพระธาตุ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก