42271829 300527034107476 531669667949838336 n

  วันที่ 20 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ออกดำเนินการตามโครงการผ่าตัดทำหมันกิจกรรม rabies world ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ โดยทำการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ วันที่ 3   ณ.วัดไผ่สีซอ ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จ.ตาก ผลการดำเนินการ

- ทำหมันสุนัขตัวผู้ 11 ตัว  - ทำหมันสุนัขตัวเมีย 14 ตัว -ทำหมันแมวตัวเมีย 3 ตัว   - ฉีดวัคซีน 28 ตัว รวม 28 ตัว

สะสม 3 วัน สุนัขตัวผู้ รวม 42 ตัว สุนัขตัวเมีย รวม 43 ตัว แมวตัวเมีย 3 ตัว  รวมทั้งสิ้น 83  ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

   41833315 1976776949083076 8784915417064800256 n

    วันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ออกดำเนินการตามโครงการผ่าตัดทำหมันกิจกรรม rabies world ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ โดยทำการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ   ณ.วัดสระตลุง ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จ.ตาก ผลการดำเนินการ

- ทำหมันสุนัขตัวผู้ 13 ตัว

- ทำหมันสุนัขตัวเมีย 18 ตัว รวม 31 ตัว

- ฉีดวัคซีน 31 ตัว

สะสม 2 วัน สุนัขตัวผู้ รวม 31 สุนัขตัวเมีย รวม 29 ตัว

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 37085196

วันที่ 5 กันยายน 2561 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่จุดเกิดโรคระบาดสัตว์ชนิดแบลคเลก (black leg) พร้อมกับพบปะและพูดคุยให้ความรู้กับผู้นำหมู่บ้าน กำนัน อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดตาก หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตาก และเจ้าหน้าที่จากสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก โรคระบาดแบลคเลก เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็นโรคระบาดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และเป็นโรคที่มีความรุนแรงกับสัตว์เคี้ยวเอื้องทุกชนิด โดยตัวเชื้อจะสามารถคงอยู่ในสภาพแวดล้อมได้เป็นระยะเวลานานหลายปี แต่สามารถป้องกันได้โดยการใช้วัคซีน และรักษาได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกๆ รองอธิบดีฯ ได้ให้ความรู้ในเรื่องสาเหตุของการเกิดโรค รวมทั้งวิธีการป้องกัน รักษา การบริหารวัคซีนป้องกันโรคที่ถูกต้อง นโยบายในการป้องกันโรคแบลคเลกในพื้นที่ของกรมปศุสัตว์ และได้เน้นย้ำให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญของการควบคุมโรค โดยห้ามชำแหละและแจกจ่ายปศุสัตว์ที่ตายด้วยโรคระบาดเป็นอันขาด พร้อมกันนี้รองอธิบดีฯ ได้ตอบข้อซักถามของชาวบ้านในเรื่องของโรคระบาด และแนวทางปฏิบัติ หากเกิดโรคระบาดในพื้นที่ ทั้งนี้ได้ให้กำลังใจแก่ชาวบ้าน และผู้นำชุมชนในการร่วมมือกันป้องกันโรค และขอความร่วมมือในการแจ้งข่าว หากผู้ใดพบเห็นสัตว์ที่มีอาการป่วย หรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที กรมปศุสัตว์ได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ โดยมอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย สนับสนุนหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 800 ฟ่อน และได้มอบยาฆ่าเชื้อเพื่อใช้ในพื้นที่ จำนวน 12 ลัง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

194539

วันที่ 17กันยายน 2561. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมออกตรวจติดตามงานโครการขยายผลโครงการหลวง บ้านผาผึ้งและปางสังกะสี ในเขตพื้นที่ อ.วังเจ้า


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 16408597

 วันที่ 3 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก โดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นำเกษตรกร ต.โป่งที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 จำนวน 10 ราย ไปอบรมสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงโคเนื้อประณีตแก่เกษตรกร จังหวัดตาก  ณ สหกรณ์โคขุนปางศิลาทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

เนื้อหาอื่นๆ...