174189

วันที่ 18 มิถุนายน 61 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแม่สอด จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาทักษะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เกษตรกรในพื้นที่ตำบลแม่กาษาและใกล้เคียงจำนวน 16 ราย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

265801

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ โครงการเจาะเลือด ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก เพื่อตรวจหาโรค brucellosis และพารา รวมถึงทั้ง ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ปากและเท้าเปื่อย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

302108

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก เข้าตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ รอบที่ 2/2561 ดังนี้ 1. โรงฆ่าสุกรเทศบาลเมืองตาก 2.โรงฆ่าโค-กระบือวัตละยานฟาร์ม 3.โรงฆ่าสัตว์ปีกสำรวยไก่สด 4.โรงฆ่าสัตว์ปีกสายสกุลโหกลัด


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 2973728

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ รอบที่ 2/2561 โรงฆ่าโค-กระบือ เทศบาลบ้านตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

24005

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ฝึกอบรมโครงการอบรมผู้ทำหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อ.เมือง จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

เนื้อหาอื่นๆ...