100607

  วันที่ 22 เมษายน 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ร่วมต้อนรับคณะทำงานบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ด้านการเกษตรลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและสถานภาพพื่นที่เสี่ยงภัยแล้ง ปี 2562 ท้องที่ตำบลตลุกกลางทุ่ง และตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 S 8028252

  10 เมษายน 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาดร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก อบรมเรื่องการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและการเลี้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมือง โครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 50 รายและได้มอบปัจจัยการผลิตดังนี้ 

1.ไก่พื้นเมือง 50 ตัว  

2. อาหารไก่พื้นเมือง 1,020 ก.ก. 

3. ยาปฏิชีวนะ 30 ซอง 

4. แร่ธาตุก้อน 20 ก้อน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 327152

  วันที่ 9 มีนาคม 2562 ปศุสัตว์จังหวัดตากมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอพบพระ ลงพื้นที่สอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ 5 บ้านยะพอ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก และร่วมกับอบต.วาเล่ย์ ดำเนินการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับสุนัข แมว ในพื้นที่เกิดโรค และรัศมี 5 กม.จุดเกิดโรค


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 8593917

  10 เมษายน 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมกับ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  เข้าร่วมประชุมโครงการสัมนาเตรียมความพร้อมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และ การบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 56209400 2644824615769737 3657311360036896768 n 1

 วันที่ 5 เมษายน 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ กลุ่มส่งเสริมพัฒการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ส่งมอบไก่ไข่พร้อมอาหารไก่ไข่และยาปฏิชีวนะ วิตามินละลายนำ้ให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสาน ถวายในหลวง จังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 82 รายๆละ 5 ตัว และอาหารไก่ไข่รายละ 10 กิโลกรัม ยาปฏิชีวนะรายละ 2 ซอง ณ ศาลาบ้านเนินมะคึก หมู่ 7 ตำบลนำ้รึม


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก