0001

     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์ปทุมธานี รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตาก จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิ เพื่อเป็นมงคล และที่เคารพกราบไหว้ สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก