170529

  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์ปทุมธานี รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้จัดร่วมโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ของศาสตาจารย์ดอกเตอร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระปณิธานเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชการที่ 9) ในเรื่องสุขภาพอนามัยของประชาชนและสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะปัญหา สุนัขบ้าเป็นจำนวนมาก พระองค์จึงทรงรับเป็นประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ณ วัดมณีบรรพต 

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก