172452

  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักควบคุมโรคระบาด กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ณ เทศบาลเมืองตาก  จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช