173270

  วันที่ 13 ก.พ. 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และตัวแทนจาก สคร.2พิษณุโลกได้ร่วมประชุมชี้แจงกับเทศบาลนครแม่สอด เพื่อขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ โดยขอความร่วมมือท้องถิ่นดำเนินการ  

1.จัดทำทะเบียนประชากรสัตว์ให้ครอบคลุมครบถ้วน แลัจัดหาวัคซีนสัมพันธ์กับยอดสัตว์ 

2.เร่งจัดทำที่พีกสัตว์ชั่วคราว(ยุทธศาสตร์ที่๒ของโครงการ)

3.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์"ขอความร่วมมืองดให้อาหารแก่สุนัขจรจัดเพื่อชะลอการขยายพันธุ์ 

4.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์"สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นสถานที่ไม่ควรมึสุนัข-แมวจรจัด อนุโลมเฉพาะสัตว์มีเจ้าของที่ขึ้นทะเบียนและมีตรา/เหรียญที่แสดงว่าได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้น

 

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช