17033

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมืองตาก โดยตรวจเยี่ยมผลการปฎิบัติงานของศูนย์และเกษตรกรเครือข่ายเกษตรกร


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช