15362

   วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์ ก ร่วมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงควาย ระดับภาคเหนือ ณ จ.อุทัยธานี 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก