S 14360580

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่  ซึ่งมาเยี่ยมชมและให้คำแนะนำการดำเนินการของศูนย์แปรรูปและรับรองคุณภาพภาพเนื้อโคครบวงจร ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช