251475

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก จัดอบรมเกษตรกรและมอบปัจจัยการผลิต ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบรูณาการ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ซึ่งเป็นโครงการจากงบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดตาก มีเกษตรเข้ารับการอบรม 30รายของอำเภอแม่สอดและพบพระ จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช