04

 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายเกรียงไกร โทนสังข์อินทร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ลงพื้นที่ ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จ.ตาก จัดประชุมโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร (การอบรมการทำอาหารไก่) ซึ่งเป็นการบูรณาการต่อเนื่องร่วมกันกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ การพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง ที่ก่อนหน้านี้ได้สนับสนุนไก่พันธุ์ประดู่หางดำให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ตำบลตลุกกลางทุ่งไปแล้วนั้นในการนี้ นายสมเพชร สุริยวงษ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ได้เป็นวิทยากรบรรยายสูตรการทำอาหารไก่ให้แก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อต่อยอดการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไก่ ให้ไก่มีคุณภาพ พร้อมส่งต่อในตลาดต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก