255562

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแม่สอดมอบไก่พื้นเมือง จำนวน 500 ตัว ให้กับกลุ่มเกษตรกรจำนวน 2 กลุ่ม ของอำเภอแม่สอด ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบรูณาการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช