S 25788419

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก และบริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาตาก ได้ออกตรวจประเมินฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการ การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ และโครงการ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ และน้ำกิน ของฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดตาก จำนวน 2 ฟาร์ม


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช