249738

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดโครงดารจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยการนำการบริการและข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐ และเอกชนออกให้บริการและเผยแพร่แก่ประชานในถิ่นทุรกันดาร พร้อมประชุมร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากแต่ละท้องที่ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความ้ดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช