S 2613286

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด ออกตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง อำเภอเภอแม่ระมาด ตำบลแม่จะเรา


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช