S 2613300

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด ออกตรวจติดตามกำกับดูแลโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลตำบลแม่จะเรา


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช