24005

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ฝึกอบรมโครงการอบรมผู้ทำหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อ.เมือง จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช