302108

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก เข้าตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ รอบที่ 2/2561 ดังนี้ 1. โรงฆ่าสุกรเทศบาลเมืองตาก 2.โรงฆ่าโค-กระบือวัตละยานฟาร์ม 3.โรงฆ่าสัตว์ปีกสำรวยไก่สด 4.โรงฆ่าสัตว์ปีกสายสกุลโหกลัด


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก