1663

วันที่19 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอดจัดอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มทักษะอาชีพผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อำเภอแม่สอดรุ่นที่ 2 ณ ศพก.อำเภอแม่สอด โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ตำบลมหาวันและใกล้เคียงเข้าร่วมจำนวน 14 ราย พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช