S 3440653

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดย เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ปีกคุณวิมลพรรณ แก้วทันคำ อำเภอเมือง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช