33294

วันที่ 27 มิถุนายน 2561  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก อบรมเกษตรกรตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดตาก ณ ศูนย์ ศพก.อ.เมืองตาก ต.วังประจบ อ.เมือง "หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ปีก"


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช