S 42729478

วันที่  4 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่าน วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก