S 40263699

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ออกตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกรในพื้นที่อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก จำนวน 1 ฟาร์ม


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช