237864

  วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ร่วมกับคณะติดตามสถานะการณ์แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจเยี่ยมพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง พร้อมทั้งมอบหญ้าแห้งให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยด้านปศุสัตว์ ณ บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 12 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช