S 42663947

 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ร่วมพิธีเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Filed Day) โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมจัดฐานเรียนรู้การทำหยวกหมวกอาหารสัตว์ลดต้นทุน ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง บ้านปากร้อง ม.6 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก