159810

  วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกร จำนวน 1 ฟาร์ม  และตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกรใหม่ จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช