1754

 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงาร่วมพิธีเปิดและจัดฐานเรียนรู้การทำหยวกหมักอาหารสัตว์ลดต้นทุนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Filed Day) ณ โรงเรียนบ้านท่าไผ่ ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช