1566272850669

   วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตากเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัดรูปแบบเฉพาะเจ้าหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) โดยมีนายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในโครงการ และได้มอบนโยบายเกี่ยวกับกับการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรค และบรรยายให้ทราบถึงความเสียหายที่อาจเกิดจากการระบาดของโรคดังกล่าวด้วย ซึ่งในการโครงการฯ ครั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่จากพื้นที่จังหวัดตาก ได้แก่ อบต. เทศบาล อบจ. ซีพี เบทาโกร สาธารณะสุขจังหวัด ตำรวจ ทหาร กรมประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานฯ กรมปศุสัตว์


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาd


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช