565248

21 สิงหาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรย่อยสำหรับการจัดทำระบบการป้องกันโรคในฟาร์มสุกรรายย่อยเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก โดยร่วมบรรยายเกี่ยวกับการจัดฟาร์มสุกรเบื้องต้น การดูแลสุขภาพสัตว์ หลักการป้องกันโรคในสัตว์ ระบบการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และการทำลายซากสัตว์ป่วยและการทำลายเชื้อโรคภายในฟาร์ม


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก