S 21872648

   27 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยนายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้เชิญตัวแทน หจก.ไทยดำรงค์ฟาร์ม คือนายอรรถสิทธิ์ ชานนตรีสัตวบาลควบคุมฟาร์ม ตั้งอยู่เลขที่ 79/71 ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ในพื้นที่จังหวัดตากมีเพียงรายเดียว ที่เลี้ยงสุกรตั้งแต่ 5,000 ตัวขึ้นไปได้มาพบและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ณ วันนี้เลี้ยงสุกรขุนอยู่ประมาณ8,000 ตัว ได้ชี้แจงในประเด็นความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ AFS และขอความร่วมมือในการสนับสนุนกองทุนป้องกันโรค AFS ซึ่งนายอรรถสิทธิ์ฯรับว่าจะนำกลับไปแจ้งและหารือกับเจ้าของฟาร์มและผู้ที่เกี่ยวข้อง หากได้ผลประการใดจะแจ้งให้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช