S 26017819

    วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้เดินทางโดย เฮลิคอปเตอร์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ พันตำรวจเอก อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.34 จังหวัดตาก เกษตรจังหวัดตาก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตาก ประมงจังหวัดตาก สหกรณ์จังหวัดตาก ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ไปตรวจเยี่ยม เตรียมความพร้อม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ที่อยู่ในแผนการเตรียมพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในห้วงประมาณวันที่ 16-19 ธันวาคม 2562 ดังนี้
จุดที่ 1.โรงเรียนตชด.แม่กลองคี หมู่ที่ 3 ตำบลแม่กลองคี อำเภออุ้มผาง
จุดที่ 2.โรงเรียนตชด.บ้านห้วยสลุง หมู่ที่ 8 บ้านห้วยสลุง ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด
จุดที่ 3. โรงเรียน ตชด.มูเซอหลังเมือง ชื่อใหม่ โรงเรียนเจ้าพระยาปราสาทธาตุการย์และคุณหญิงวาส(ประณิช) หมู่ที่ 5 บ้านมูเซอหลังเมือง ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา
จุดที่ 4. โรงเรียน ตชด.ศ.สำเภา-ไพวรรณ บ้านห้วยระพริ้ง ตำบลพระวอ อำเภอแม่สอด
พบว่า ในภาพรวมมีความพร้อมประมาณร้อยละ 75 อยู่ระหว่างดำเนินการ ซ่อมแซม ปรับปรุง ตกแต่งลงในรายละเอียด ทุกจุดคงเหลือเวลาอีกประมาณ 32 วันนับถอยหลัง มีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน นักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนที่อยู่ใกล้ๆในแต่ละโรงเรียนได้ร่วมด้วยช่วยกัน ด้วยความรู้รักสามัคคี ตั้งใจเพื่อถวายการต้อนรับการเสด็จในครั้งนี้ให้สมบูรณ์ เรียบร้อยและสมพระเกียรติที่สุดในทุกจุดที่จะเสด็จพระราชดำเนิน
ผู้รายงาน;นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯรักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช