74473187 2147374538904493 2920455882993041408 n

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ประชุมร่วมกับเจ้าของตลาดนัดค้าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อขอความร่วมมือการระงับการซื้อขายสัตว์ และการรณรงค์ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในตลาดนัดค้าสัตว์ทุกแห่ง เพื่อควบคุม และป้องกัน โรคปากและเท้าเปื่อย ผลการประชุมเจ้าของตลาดนัดให้ความร่วมมือในการระงับการซื้อขายสัตว์ และการทำลายเชื้อโรค เป็นเวลา 3 สัปดาห์


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก