S 4071466

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางร่วม ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ระยะทางโดยประมาณจากอำเภอแม่สอดถึงโรงเรียน 150 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช