619763

  21 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านขวางตำบลวังหินอำเภอเมืองตากจังหวัดตาก บริการผ่าตัดทำหมัน พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขจรจัด ในกรณี ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก