11265

     วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ปศุสัตว์จังหวัดตาก โดยนายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดตาก เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากตามที่มีผู้ประกอบการได้ยื่นแบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1 นายอดุลย์ ตันฟุ้ง (สุกร) 2 นายจุมพฏ คุรุวิทย์ (โค) อำเภอสามเงา 3 นางสาวกิ่งกาญจน์ วารินสุข (สัตว์ปีก) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก การพิจารณาครั้งนี้คณะกรรมการได้ให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแผนประกอบกิจการฆ่าสัตว์ให้สมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้องตามภาระกิจที่เกี่ยวของคณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านต่างๆ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช