622203

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ร่วมกับปศุสัตว์เขต6 และเจ้าหน้าที่สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ออกพบเกษตรกรในพื้นที่แจ้งการพบโรคปากเท้าเปื่อยในพื้นที่ ต.โป่งแดง ต.ตลุกกลางทุ่ง ต.วังประจบ พร้อมมอบปูนขาวและแนะนำการดูแลสุขภาพวัวที่เลี้ยงให้ปลอดภัยและไม่เป็นโรค


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช