DSCF7321

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า และยาเสพติด ภายใต้โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดตาก ณ ห้องประชุม โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด . จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช