1730

วันที่ 13 มกราคม 2563 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด แม่ระมาด พบพระ และท่าสองยาง ออกให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข/แมว เพื่อควบคุมประชากร และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช