51235

วันนี้ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก ได้นัดหมายสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก และเทศบาลตำบลบ้านตาก เข้าตรวจสอบทรัพย์สินภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและการปลูกพื้ชอาหารสัตว์(โรงฆ่าโค งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ)เพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนกับกรมธนารักษ์ เพื่อส่งมอบให้กับท้องถิ่นเพื่อการจัดหาประโยชน์ต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช