51997

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายสัตวแพทย์ธรรมนูญทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสัตวแพทยจำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เข้าตรวจประเมินฟาร์ม เพื่อการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกรรายใหม่ในพื้นที่เขตอำเภอเมือง อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก รวมจำนวน 2 ฟาร์ม ดังนี้

1.พุฒิพงศ์ฟาร์ม ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก

2.สุพิศฟาร์ม ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก

โดยมีผู้ประกอบการ ผู้จัดการบริษัทซีพีเอฟ จำกัด สาขาตาก และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของบริษัทฯ เป็นผู้รับการตรวจในครั้งนี้ ผลการตรวจประเมินยังพบข้อบกพร่องด้านสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มที่ต้องแก้ไข และได้แจ้งให้ผู้ประการดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้แจ้งคณะผู้ตรวจฯ ต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช