82198

   วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับกลุ่มแพะแปลงใหญ่อำเภอแม่ระมาด โดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เขต 6 ร่วมหารือและสอบถามข้อมูลกลุ่มสมาชิกและแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มแพะแปลงใหญ่อำเภอแม่ระมาด


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก