S 16007235

วันที่ 23มิถุนายน 2563 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ร่วมกับส่วนสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ออกให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก มีประชาชนนำสุนัขและแมวมาผ่าตัดทำหมัน ทั้งหมด 96 ตัว (สุนัขเพศผู้ 20 ตัว สุนัขเพศเมีย 34 ตัว แมว เพศผู้ 12 เพศเมีย 30 ตัว) และดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 96 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช