289120

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปี 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 68 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 78 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก